Sněmovní tisk 383
Novela z. o Rejstříku trestů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 383/0 dne 6. 2. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1383/22, PID KORNCELHEM4S.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2023 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Mgr. Josef Cogan a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 642).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 383/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 10. 2023 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 796).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 170, dokument 170/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2023 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2023 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 170/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2023 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 319).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 194 pod číslem 427/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: informační systém, správní delikt, trestní rejstřík, trestní řízení, trestní sankce

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)