Sněmovní tisk 383/0
Novela z. o Rejstříku trestů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t038300.pdf (Dokument PDF, 272 KB)t038300.docx (Dokument DOCX, 62 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0383a0.pdf (Dokument PDF, 333 KB)t0383a0.docx (Dokument DOCX, 79 KB)

Rozesláno poslancům

6. února 2023 v 10:02
ISP (příhlásit)