Sněmovní tisk 294
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Andrej Babiš, Jaroslava Pokorná Jermanová, Richard Brabec, Karel Tureček, Radek Vondráček, Karel Havlíček, Věra Adámková) předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 294/0 dne 9. 9. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0294.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 9. 2022. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2022 jako tisk 294/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1136/22, PID ALBSCJ8HRQMX.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 10. 2022.Deskriptory EUROVOCu: domácnost, důchodce, parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná služba, vyživovaná osoba, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)