Sněmovní tisk 294/0
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029400.pdf (Dokument PDF, 298 KB)t029400.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0294a0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0294a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

9. září 2022 v 12:18
ISP (příhlásit)