Usnesení č. 89 (12. října 2022)

Související sněmovní tisky

292 Novela z. o zaměstnanosti

294 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích
ISP (příhlásit)