Výbor pro evropské záležitosti

O výboru

Zasedací místnost VEZ

Výbor pro evropské záležitosti (VEZ) hraje klíčovou úlohu při výkonu parlamentní kontroly evropské agendy v Poslanecké sněmovně. Patří mezi povinně zřizované výbory.

Projednává evropskou legislativu a sleduje její transpozici do českého právního řádu (například i prostřednictvím tzv. předběžných konzultací), zabývá se aktuálními evropskými tématy. V rámci své kompetence se vyjadřuje k vládním návrhům kandidátů na evropského komisaře, na soudce Evropského soudního dvora a k nominacím do orgánů EÚD, EIB a EBRD za ČR. Kontroluje také vládu před jednáním v Radě.

Výbor rovněž projednává příslušnou kapitolu návrhu zákona o státním rozpočtu a státním závěrečném účtu.

V 7. volebním období má 19 členů a jeho zasedání jsou veřejná.

Vše o výboru

Aktuálně

Zasedání V-4

Ve dnech 24. - 26. září se delegace VEZ zúčastnila zasedání výborů pro evropské záležitosti zemí Visegrádské čtyřky (V4) v Sárospataku /Maďarsko/.

Schůze VEZ

69. schůze VEZ se uskutečnila ve čtvrtek 21. září v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3 → pozvánka.

COSAC

Ve dnech 9. - 10. července se v Tallinu př. O. Benešík zúčastnil pracovní schůzky předsedů výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských a kandidátských zemí EU a zástupců EP sdružených v organizaci COSAC.

Přijetí srbské vyjednavačky T. Miscevic

V úterý 27. června se uskutečnilo přijetí hlavní vyjednavačky vstupu Srbska do EU paní Tanji Miscevic s delegací.

Zasedání LIBE v Bruselu

Ve středu 21. června se posl. L. Toufar zúčastnil meziparlamentní konference k migraci a následně ve čtvrtek 22. června pak zasedání výboru LIBE věnovanému základním lidským právům.

Schůze VEZ

68. schůze VEZ se uskutečnila ve čtvrtek 15. června od 9.00 hodin v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3 → pozvánka

Kulatý stůl

Ve čtvrtek 1. června se od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 205, Sněmovní 1, uskutečnil tradiční kulatý stůl "Evropské fondy" /pozvánka uvnitř/.

dalšíISP (příhlásit)