Dokument EU 8838/17

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotné digitální brány pro poskytování informací, postupů, pomoci a služeb pro řešení problémů a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
/kód dokumentu 8838/17, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0883817cs.pdf
e0883817cs.docx (Dokument DOCX, 233 KB)
e0883817cs-ad07.pdf (Dokument PDF, 372 KB)
e0883817cs-ad07.docx (Dokument DOCX, 107 KB)
e0883817cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 506 KB)
e0883817cs-ad03.docx (Dokument DOCX, 126 KB)
e0883817cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 388 KB)
e0883817cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 117 KB)ISP (příhlásit)