Výbor pro evropské záležitosti

O výboru

Zasedací místnost VEZ

Výbor pro evropské záležitosti (VEZ) hraje klíčovou úlohu při výkonu parlamentní kontroly evropské agendy v Poslanecké sněmovně. Patří mezi povinně zřizované výbory.

Projednává evropskou legislativu a sleduje její transpozici do českého právního řádu (například i prostřednictvím tzv. předběžných konzultací), zabývá se aktuálními evropskými tématy. V rámci své kompetence se vyjadřuje k vládním návrhům kandidátů na evropského komisaře, na soudce Soudního dvora Evropské unie a k nominacím do orgánů EIB a EBRD za ČR. Kontroluje také vládu před jednáním v Radě.

Výbor rovněž projednává příslušnou kapitolu návrhu zákona o státním rozpočtu a státním závěrečném účtu.

V 8. volebním období má 18 členů a jeho zasedání jsou veřejná.

Vše o výboru

Aktuálně

Přijetí německého velvyslance A. Künneho

Ve čtvrtek 16. září přijal předseda Ondřej Benešík mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. pana Andrease Künneho.

Schůze VEZ

76. schůze VEZ se uskutečnila ve středu 15. září → pozvánka

Přijetí ukrajinského velvyslance J. Perebyjnise

V úterý 14. září přijal předseda Ondřej Benešík mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny J. E. pana Jevhena Perebyjnise.

Zasedání V-4 Praha

Ve dnech 5. - 6. září se uskutečnilo pravidelné zasedání výborů pro evropské záležitosti zemí V-4 věnované aktuální situaci kolem pandemie covid 19 a legislativnímu balíčku "Fit for 55".

Přijetí místopředsedy EK F. Timmermanse

V pátek 16. července se uskutečnilo setkání poslanců a senátorů s místopředsedou EK panem Fransem Timmermansem, který představí nový legislativní balíček "Fit for 55".

Přijetí albánského vyjednavače s EU Zefa Maziho

V pátek 16. července se uskutečnilo přijetí státního ministra a hlavního vyjednavače Albánské republiky s EU pana Zefa Maziho.

Přijetí kanadské velvyslankyně Ayeshi P. Rekhi

Ve čtvrtek 15. července přijal předseda O. Benešík mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Kanady J. E. paní Ayeshu P. Rekhi.

dalšíISP (příhlásit)