Dokument EU 8396/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka
/kód dokumentu 8396/19, COM(2019) 168 final/

Přílohy dokumentu

e0839619cs.pdf
e0839619cs.docx (Dokument DOCX, 111 KB)ISP (příhlásit)