Dokument EU 10648/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 - Strategický výhled - Zmapování cesty k odolnější Evropě
/kód dokumentu 10648/20, COM(2020) 493 final/

Přílohy dokumentu

e1064820cs.pdf
e1064820cs.docx (Dokument DOCX, 1 MB)ISP (příhlásit)