Jan Záhorský

Narozen: v roce 1872

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁHORSKÝ Jan, inž.

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. doprav. - in. a soc.-pol.

Návrhy:

3 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě I, V a VI k §§ 10, 31, 46 a 56.

65, 17. III. 1927; 147, 149, 152-3, IV.

14 pozměň. návrhů k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381) k §§ 1-3, 6, 8, 11, 14, 21, 31, 34, 42, 55, 56 a 96.

119, 16. XII. 1927; 27-8, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486) k § 5.

136, 16. III. 1928; 81, VI.

aby osnova zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381) byla přikázána též výb. doprav., zeměd. a ústav.-práv. a aby se při hlasování o tomto návrhu hlasy sčítaly.

119, 16. XII. 1927; 26, V.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892), stran mimořádné podpory staveb v obci hlavního města Prahy, jež má býti pojata do chystaného dlouhodobého zákona.

65, 17. III. 1927; 155, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172), stran konceptního úřednictva u báňských revírních úřadů.

102, 25. X. 1927; 32, V.

k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381), stran zřízení Státní zeměměřičské rady.

119, 16. XII. 1927; 29, V.

3 resol. k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1712, II.

o prodloužení účinností a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1360, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 104, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381)

119, 16. XII. 1927; 11, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 4, VII.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839)

172, 6. XI. 1928; 20, VII.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

195, 26. IV. 1929; 8, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o opatřeních k zajištění veřejné a osobní bezpečnosti při provádění obtížných novostaveb, t. 1625.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1766.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.ISP (příhlásit)