Jan Záhorský

Narozen: v roce 1872

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁHORSKÝ Jan, inž.

I. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Landovou-Štychovou Luisu, jež byla zbavena mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Slib vykonal 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Volba verifikována 219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Byl členem výb. doprav. - inic. - imunit. - kult. a ústav. práv.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4778 (im. dr. Franke a J. Stříbrného).

307, 27. XI. 1924; 777. X.

doprav. výb. zpr. t. 5188 (zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren).

348, 23. VI. 1925; 312. XI.

doprav. výb. zpr. t. 5225 (zákon o letectví).

351, 1. VII. 1925; 370. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1050. VIII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1435. X.

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1406. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupky podle §§ 411 a 468 tr. z. ca Em. Musil)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4386; zprav. dr. Patejdl;

vydán: 248, 18. III. 1924; 107. IX.ISP (příhlásit)