Jan Záhorský

Narozen: v roce 1872

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁHORSKÝ Jan, inž.

B voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. bran. - kult. techn.-doprav. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

na rychlé poskytnutí náležité pomoci občanům v Hlubočepích, kteří byli postiženi průtrží mračen, t. 1129.

120, 19. V. 1931; 8.

na změnu zákona o stavebním ruchu, t. 1440.

145, 24. XI. 1931; 16.

Návrh pozměňovací:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

Návrh resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 385 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. prosince 1928 se závěrečným protokolem z téhož dne)

46, 8. V. 1930; 23.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1348 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty a Pechmana na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 6.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2678 (zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly)

339, 2. VII. 1934; 32.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2812 (zákon o označování váhy na těžkých břemenech dopravovaných po lodích).

357, 18. XII. 1934; 13.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2974 (zákon o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe)

372, 11. IV. 1935; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 24.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 32.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 13.

Interpelace:

o nedostatcích vysokých škol československých,

t. 27/VIII. 9, 16. I. 1930; 6.ISP (příhlásit)