Franz Windirsch

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WINDIRSCH Franz

IV. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. a zahr.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 194.

15, 16. III. 1926; 855, I.

jímž se mění zákon ze dne 25. X. 1896, č. 220 ř. z., o daních osobních ve znění novely č. 13/1914 ř. z. a č. 124/1917 ř. z., t. 231.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na změnu nařízení ministerstva financí ze dne 25. XII. 1917, č. 516 ř. z., o slevách pozemkové daně při živelních pohromách, t. 232.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na doplnění zákona ze dne 17. XII. 1918, č. 82 Sb. z., o prozatímní ochraně lesů, t. 237.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby drobným zemědělcům byla odepsána daň z příjmu, t. 238.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby úlevy v placení daně z příjmu byly rozšířeny do konce roku 1926 také na zemědělství, t. 327.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

o škodách způsobených povodní v soudních okresech libereckém a chrastavském, t. 476.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

aby byla poskytnuta pomoc obcím politického okresu frýdlantského v Čechách, těžce postiženým živelními pohromami, t. 534.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění, t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

na změnu prováděcího nařízení ze dne 1. II. 1902, č. 27 ř. z., k zákonu ze dne 25. X. 1901, č. 26 ř. z., o obchodu máslem, sýrem, přepouštěným máslem, vepřovým sádlem a jejich náhražkami, t. 926.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6% půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

aby bylo zrušeno nařízení ze dne 6. IV. 1915, č. 95 ř. z., t. 2110.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané dle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

doplň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o daních přímých a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro rok 1926 (t. 13) k čl. III.

11, 25. II. 1926; 498, I.

pozměň. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k §§ 1 a 3.

97, 8. VII. 1927; 2476-7, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317).

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

aby o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády se zahájila rozprava sloučeně s rozpravou o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

aby čtyři resoluce, připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o výši daně z cukru (zpr. t. 12), stran snížení ceny spotřebního cukru podle zlevnění surového cukru v období 1925-1926.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175), stran ponechání již vyplacených důchodů válečným poškozencům.

15, 16. III. 1926; 927, I.

k osnově prozatímní obchodní úmluvy mezi RČS a Španělskem ze dne 29. VII. 1925 (t. 149), stran zrušení daně z vína v lahvích (daň pásková).

16, 17. III. 1926; 1013, I.

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977), stran doplnění zákonných ustanovení.

87, 15. VI. 1927; 1692, IV.

k osnově zákona, kterým. se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), stran živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), stran zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z. nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), stran novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12).

3, 18. XII. 1925; 71, I.

o prozatímní obchodní úmluvě mezi RČS a Španělskem z 29. VII. 1925 (t. 149).

16, 17. III. 1926; 1011, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), mluví o požadavku zemědělských cel.

19, 6. V. 1926; 1108, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

43, 15. X. 1926; 51, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1091, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 26, V.

o vlastní imunitní věci (t. 1632).

181, 20. XII. 1928; 38, VII.

Prohlášení:

za rozpravy o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska), v němž jménem německého svazu schvaluje postup vlády.

124, 25. I. 1928; 19, V.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly 5, III.

aby byla vydána opatření, jimiž by se zamezil převod závodů a nemovitostí, které jsou v držbě domácích průmyslníků, t. 49/VI.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 309/IV.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o provádění zemědělských prací v den státního svátku (28. října), t. 49/VII.

7, 16. II. 1926; 263, I.

o vyplacení úroků z dluhopisů podle zákona ze dne 30. IX. 1924, č. 216 Sb. z., o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček, t. 49/VIII.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/XXI.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o likvidaci družstva pro nákup bavlny, t. 49/IX.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 442/XXXI.

43, 15. X. 1926; 34, III.

aby byly přezkoušeny poplatky požadované za prohlídku dobytka při nouzových porážkách, t. 92/IX.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 309/XIV.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o příliš vysokých předpisech daně z příjmu všeobecně a zvláště v berním okrese Jablonec n. N., t. 92/XI.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 442/V.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o vyhlášce ze dne 25. XI. 1925, č. 247 Sb. z., o paušalování daně z obratu u jatečného dobytka a masa, t. 92/XIV.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 309/XV.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o prodeji másla porušovaného margarinem, t. 97/I.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 564/XIV.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o regulaci Nisy pod městem Libercem, t. 97/VII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 309/XI.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o jazykové úpravě železničních návěští, t. 125/V.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 309/I.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

jaké stanovisko zaujímá stát k YMCE (Young Men Christian Association), t. 181/XIII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 568/XII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o nařízení důchodkového kontrolního úřadu ve Frýdlantu o placení daně z masa, t. 181/XIX.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 442/XI.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o paušalované dani z obratu z masa, t. 229/VIII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 568/IV.

43, 15. X. 1926; 38, III.

aby byly změněny poplatky za samostatné telefonní připojení, t. 285/XVI.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/XIX.

44, 19. X. 1926; 125, III.

aby chudému obyvatelstvu v obvodu státní lesní správy v Krkonoších byly vydávány lístky na sbírání dříví, t. 285/XVII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 593/VII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

že zcela nevýnosná domácí práce drobných zemědělců byla podrobena výdělkové dani, t. 285/XVIII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/V.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o vyúčtování přeplatků vzniklých novelou zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 6 Sb. z. ex 1924, o dávce z majetku a přírůstku na majetku, t. 285/XIX.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 564/XII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

aby byly odstraněny důvody různých stížností obce Pommerndorfu v okrese vrchlabském, t. 603/III.

44, 19. X. 1926; 81, III.

odpov. t. 928/II.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o zavedení celodenního vyučování na jednotřídních obecných školách v Krkonoších, t. 603/IV.

44, 19. X. 1926; 81, III.

odpov. t. 803/XIX.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o postupu berních úřadů v libereckém berním okrese, t. 604/XVI.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 944/X.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

že berní úřad ve Frýdlantě odhaduje při dědictví nemovitosti příliš vysoko, t. 622/XV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 928/I.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

aby se při kácení stromů ve státních lesích používalo domácích dělníků, t. 797/III.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

o vedení berních exekucí v berním okrese libereckém, t. 1032/I.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1235/IX.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

Dotazy:

o ledabylém ošetření vojína Ervína Fischera.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o finančním kontroloru Jakubovi Hackelovi v Horním Reuthu v okrese ašském.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o veřejné dražbě a převedení krávy, zabavené Emilii Lorenzové v Dolní Olešnici, okres Hostinné.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o Robertovi Scholzovi, rotmistru pěšího pluku č. 44 v Liberci.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

o štábním kapitánovi Františku Hájkovi z Růžomberka.

102, 25. X. 1927; 53, V.

o několika stížnostech proti vojsku v Liberci.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.

o losových splátkových obchodech bankovního domu J. Pekárek a spol., Praha-XVI., Smíchov, Zborovská 54.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

Žádost ve věcech imunity:

aby podle § 51 jedn. ř. byla udělena důtka O. Horpynkovi za urážlivý výkřik.

60, 16. XII. 1926; 1577, III.

projednávána 61, 15. II. 1927; 1637, III.

okres. s. v Liberci (přestupek urážky na cti podle §§ 491 a 496 tr. z.).

120, 17. I. 1928; 12, V.

zpr. t. 1632; zprav. V. Votruba;

vydán: 181, 20. XII. 1928; 38-40, VII.



ISP (příhlásit)