František Udržal

Narozen: v roce 1866
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UDRŽAL František

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. br. a Stál. (náhr.)

Jmenován ministrem národní obrany 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Jmenován předsedou vlády 1. II. 1929.

182, 14. II. 1929; 3, VII.

Zproštěn úřadu ministra národní obrany 16. IX. 1929.ISP (příhlásit)