František Udržal

Narozen: v roce 1866
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UDRŽAL František

II. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - Stál. a zahran.

Jmenován ministrem národní obrany 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Jmenován opětně ministrem nár. obrany 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vydání zákona o odstranění pomníků členů rodiny Habsburské nebo Habsbursko-Lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na vydání zákona o uvolnění obchodu s veškerými plodinami zemědělským, t. 1842.

66, 31. III. 1921; 8. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o rozlučování a slučování obcí a změně hranic obcí, okresů, žup a zemí (zpr. t. 1097), týkající se podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání škůdců rostlinných.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

na zřízení 24členného výboru k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

pilný, na vyšetření událostí v Teplicích vyšetřov. výb. ihned.

20, 11. XI. 1920; 298. II.

Resoluce:

týkající se repatriace čsl. příslušníků z Rakouska a soukromého čsl. školství ve Vídni (zpr. Stál. výb. t. 286).

11, 8. VII. 1920; 607. I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

2, 1. VI. 1920; 23. I.

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 83. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830); události teplické.

23, 23. XI. 1920; 394. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 733. II.

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1289. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1999. II.

o naléh. interp. t. 2499, 2524, 2550 a 2561 o stávce bankovních úředníků.

83, 5. VIII. 1921; 1101. III.

Interpelace:

stran nepřístojností, které se dějí na berních úřadech,

t. 2493. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3322/III. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o doplnění zahraniční služby zpravodajské se zřetelem na poměry zahraničních trhů se zemědělskými produkty,

t. 2764. 81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. t. 3322/ IV. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

pilná, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 297. II.

Dotazy:

ve věci Ant. Jiskry, starosty v Sopotnici u Poštýna.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.ISP (příhlásit)