ThDr. Jozef Tiso, Msgre.

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TISO Jozef, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a Stál. (náhr.).

Jmenován ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Zproštěn úřadu ministra 8. X. 1929.

Návrhy:

ve věci urychlení regulace řeky Váhu, t. 205.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

aby byl vydán zákon o úpravě duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných, t. 323.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Štiavniku, t. 444.

33, 16. VI. 1926; 1934, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12).

3, 18. XII. 1925; 78, I.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2312, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 626, III.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly 42, 14. X. 1926; 5, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. úřadu v Bánovcích (přestupek pořádání veřejného shromáždění bez ohlášení dne 23. II. 1926 v Bánovcích).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 340; zprav. V. Votruba;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 333-4, III.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil na schůzích dne 7. XI. 1925 ve Velké Hostie a Zlatníkách)

43, 15. X. 1926; 42, III.

žád. odvolána 128, 7. II. 1928; 8, V.ISP (příhlásit)