ThDr. Jozef Tiso, Msgre.

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TISO Jozef, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. stál.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelům obce M. Hostie (okres Bánovce n. Bebravou) postiženým požárem, t. 1213.

126, 11. VI. 1931; 6.

na zřízení pobočného ústavu Poštovní spořitelny v Bratislavě, t. 1254.

128, 18. VI. 1931; 6.

na vydání vkladních knížek Poštovní spořitelny v Praze vkladatelům býv. Poštovní spořitelny uherské, t. 1255.

128, 18. VI. 1931; 6.

ohledně poskytnutí podpory z fondu pro živelní pohromy a ohledně odpisu daní pro postižené obyvatele obce Livina (okres Topolčany), t. 2681.

336, 26. VI. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 81.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 52.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 6.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 39.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 3.

o zákonu na ochranu cti (t. 2268).

275, 30. V. 1933; 5.

o zákonu zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); jménem klubu poslanců slovenské strany ľudové předčítá prohlášení strany k zákonu; mluví též o událostech v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 7.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), a o prohlášení min. financí dr Trapla financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 43.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 58.

Věcná poznámka:

v níž obhajuje pravdivost svého tvrzení o případu školského inspektora Branického a učitele Igaza.

353, 5. XII. 1934; 15.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti porušování spolkového práva katolíků,

t. 489. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 615. 70, 25. IX. 1930; 94.

dodatek k t. 615. 72, 21. X. 1930; 7.

naléhavá, stran krutého vymáhání daní na Slovensku,

t. 1046. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1178. 123, 21. V. 1931; 35.

naléhavá, o konečné úpravě státoprávního poměru Slovenské Krajiny,

t. 1913. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 2064. 227, 14. XII. 1932; 3.

naléhavá, pro zrušení inspektorátu státních lesů a statků v Bratislavě a připojení oblastí Holič a Šaštín k novému ředitelství moravsko-slezskému,

t. 1927. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 1967. 227, 14. XII. 1932; 3.

naléhavá, pro úřadování ministerstva školství a národní osvěty, t. 2015.

234, 21. XII. 1932; 72.

odpov. t. 2079. 235, 22. XII. 1932; 3.

o rychlém zaknihování drobného přídělu polnohospodářské půdy z pozemkové reformy,

t. 27/VII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 206/V. 36, 2. IV. 1930; 8.

stran snížení ceny tabulového skla,

t. 1268/XVI. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1393/XVI. 142, 14. X. 1931; 13.

pro konfiskování čísla 85 "Slováka" ze dne 14. dubna 1932,

t. 1753/IX. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1922/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

pro přijímání nových českých sil do státních služeb na Slovensku,

t. 2205/I. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2256/VII. 275, 30. V. 1933; 3.

nepřípustném a provokativním chování četníků ve Velkých Uhercích a Oslanech,

t. 2356/X. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/XVII. 315, 15. II. 1934; 6.

ve věci cizích státních příslušníků a politické činnosti socialistické emigrace,

t. 2576/XX. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/VIII. 343, 25. X. 1934; 22.

pro nepřístojný postup politických úřadů a bezpečnostních orgánů na Slovensku,

t. 2601/II. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2734/XIV. 343, 25. X. 1934; 22.

pro konfiskaci Kalendáře Hlinkovy slovenské ľudové strany na rok 1934,

t. 2799/I. 358, 19. XII. 1934; 3.

odpov. t. 2819/XVIII. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Trenčíně (přečin podle § 4, odst. II zák. čl. XL/1914)

275, 30. V. 1933; 4.

zpr. t. 2544; zprav. dr Moudrý; nevydán

333, 15. VI. 1934; 12-13.

kraj. s. v Nitře (zločin podle § 10, č. 1, přečiny podle § 14, č. 2 a 5, § 20, § 40, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 4, odst. I a II zákona č. 309/21 Sb. z.)

315, 15. II. 1934; 6.ISP (příhlásit)