ThDr. Jozef Tiso, Msgre.

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TISO Jozef, Dr., Msgre

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. stál.

Jmenován vládou ministrem pro správu Slovenska 6. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Předseda slovenské vlády a ministr vnitra od 8. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Jmenován opětně předsedou slovenské vlády a ministrem vnitra, soc. péče a veř. zdravotnictví 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Jmenován opětně předsedou slovenské vlády a ministrem vnitra, soc. péče a veř. zdravotnictví 20. I. 1939.

Zproštěn úřadu předsedy vlády a ministra 9. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na rychlou pomoc obyvatelům okr. Bánovce n. Bebravou, Topolčany a Nitra, postiženým povodní, t. 826.

85, 5. III. 1937; 45.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců slovenské strany ľudové za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi.

143, 29. III. 1938; 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 64.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 52.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 68.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse se dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 41.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o vnitropolitických poměrech.

131, 23. II. 1938; 3.

Interpelace:

ve věci mletí pokaženého žita v Bánovcích nad Bebravou,

t. 566/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/III. 74, 15. XII. 1936; 3.

ve věci přeměny lesní kultury býv. velkostatku Zay v Uhrovci,

t. 804/XII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1081/XVIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci kácení lesů býv. velkostatku v Uhrovci,

t. 861/XI. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1081/VIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci zákazu nošení odznaků "Spolku Božského Srdce" žactvem národních škol,

t. 874/VII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1045/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci poškození finančního eráru při likvidaci velkostatku Zay v Uhrovci,

t. 1011/III. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/XIII. 123, 9. XII. 1937; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

76, 21. I. 1937; 27.

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky).

123, 9. XII. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)