Anton Roscher

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROSCHER Anton

IV. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a živn.

Návrhy:

na změnu § 82 živnostenského řádu (císařského patentu ze dne 20. XII. 1859, č. 227 ř. z., ve znění vyhlášky ze dne 16. VIII. 1907, č. 199 ř. z.), resp. § 120 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zákon ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z.), t. 233.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby byl neprodleně podán návrh zákona o sprostředkování práce, t. 624.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na změnu zákona ze dne 31. III. 1925, č. 61 Sb. z., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), t. 625.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

aby byl vydán zákon o povinném prostředkování práce, t. 1148.

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

na vydání zákona o povinném prostředkování práce, t. 1385.

120, 17. I. 1928; 10, V.

event. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o daních přímých a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním na r. 1926 (t. 13) k čl. I-VII.

11, 25. II. 1926; 497, I.

7 pozměň. návrhů k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 2-4, 6, 12, 24 a 31.

13, 11. III. 1926; 622-4, I.

17 pozměň. a 2 event. návrhy k osnově celního zákona (t. 1168) k §§ 2, 4, 6, 7, 11-13, 15, 17, 20, 23, 25, 74, 87, 116, 120, 128.

99, 12. VII. 1927; 2545-9, IV.

na přechod k dennímu pořadu přes t. 13 (změna zákona o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním na r. 1926).

11, 25. II. 1926; 497, I.

na vrácení t. 95 (zákon o podomním obchodu) výb. soc.-pol. k novému zpracování.

13, 11. III. 1926; 622, I.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o daních přímých a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13).

11, 25. II. 1926; 494, I.

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 607, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 742, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1075, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 17, V.

Interpelace:

o úpadku "Deutsche Bank" v Liberci, t. 746/IV.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 1020/VII.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o opatřeních proti úpadku sklářského průmyslu na Jablonecku a Tanvaldsku, t. 979/I.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/XXII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že se překáží spolčovací svobodě, t. 989/XIX.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1217/VII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o zabavení časopisu "Freigeist", vycházejícího v Liberci, t. 2133/XVI.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

odpov. t. 2277/XII.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)