Anton Roscher

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROSCHER Anton

IV. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 297.

36, 2. IV. 1930; 8.

na zařazení obce Dolního Hanychova do skupiny míst B činovného, t. 1299.

136, 3. VII. 1931; 4.

na změnu směrnic pro státní vyživovací akci, t. 2959.

371, 9. IV. 1935; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

45, 2. V. 1930; 15.

Interpelace:

o poskytování nezdaněného minerálního oleje domáckým dělníkům ve sklářském průmyslu,

t. 1907/XI. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2051/IV. 221, 25. XI. 1932; 5.ISP (příhlásit)