Anton Roscher

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROSCHER Anton

IV. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. a soc. pol.

Návrhy:

o zavírání závodů, t. 1003.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

obnoven č. 3510; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vydání zákona o pojištění proti nezaměstnanosti, t. 1559.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na doplnění a změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 3161.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

aby živnost čističů parních kotlů byla zařaděna mezi podniky podrobené úrazovému pojištění, t. 3532.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na prodloužení a změnu zákona ze dne 12. srpna 921, č. 322 Sb. z. a n., a ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 3846.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

aby byla osobám, poškozeným povodní v severních Čechách, poskytnuta státní podpora, t. 4783.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 4843.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 180.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o podpoře nezaměst. (zpr. t. 2830), týkající se §§ 4 a 18.

85, 6. VIII. 1921; 1242. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny zakoupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 3211), týkající se § 2.

104, 6. XII. 1921; 1401. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3309), týkající se změny v § 3 zák.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 24 a 25.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 8.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1551. V.

2 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI. a k investicím.

173, 24. XI. 1922; 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 9.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 5 a 8.

202, 19. IV. 1923;157, 158. VII.

2 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XXI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1170. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 4342), týkající se změn v celé osnově původního zákona.

240, 11. XII. 1923; 1292-4. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 16.

245, 19. XII. 1923; 1632. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 8.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 26.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 6.

154, 24. VI. 1922; 1358. V.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydávání Sb. z. a n. v německém jazyce.

28, 1. XII. 1920; 807. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1293. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zastoupení dělníků při živnostenské inspekci.

175, 29, XI. 1922; 1390. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se podílu Němců na dodávkách a subvencích státem poskytovaných, poměrů Němců-úředníků a stanovení jednotného pravidla pro státní dodávky.

235, 29. XI. 1923; 1068. VIII.

2 resoluce k témuž rozpočtu, týkající se směrnic při poskytování podpory v nezaměstnanosti.

232, 30. XI. 1923; 1160. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1098. II. (něm. 1195)

o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 2830).

85, 6. VIII. 1921; 1239. III. (něm. 1289)

o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny zakoupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 3211).

104, 6. XII. 1921; 1399. IV. (něm. 1436)

o změně a doplnění zákona z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309).

115, 20. XII. 1921; 1839. IV. (něm. 1880)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 84. V. (něm. 128)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1245. VI. (něm. 1291)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201).

217, 28. VI. 1923; 576. VII. (něm. 617)

o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti a o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4342 a 4341).

240, 11. XII. 1923; 1278. VIII. (něm. 1317)

Interpelace:

naléhavá, aby byla ihned vykonána opatření, potírající hospodářskou krisi a nezaměstnanost,

t. 3562. 140, 26. V. 1922; 486. V.

zodpověděna prohlášeními min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o sporu kovodělníků,

t. 3582. 142, 30. V. 1922; 587. V.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o výluce 3.000 textilních dělníků v tanwaldském území,

t. 4505. 253, 1. IV. 1924; 247. IX.

odpov. t. 4524. 255, 3. IV. 1924; 267. IX.

odpov. t. 4612/V. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

aby "Union der Textilarbeiter" v Liberci dostalo se většího zastoupení v odborných komisích textilních,

t. 1799. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2976. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o nezaměstnanosti ve výrobě výšivek, krajek, síťkových tkanin a záclon,

t. 3519/XVIII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3807/VIII. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Č. Dubě,

t. 441/XVII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o omezení oboru působnosti libereckého magistrátu,

t. 4085/X. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o výluce 3.000 textilních dělníků v území tanwaldském, v okrese jabloneckém,

t. 4443/XIX. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

Dotazy:

o přijímání poštovních balíčků v okrese frýdlantském a o obtížích, které se činí dopravě rychlozboží.

53, 8. II. 1921; 2176. II.ISP (příhlásit)