Josef Václav Najman

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAJMAN J. V.

I B. voleb. kraj.

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. Stál. a zahr.

Jmenován ministrem železnic 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu ministra 7. XII. 1929.

Návrhy:

aby ministerstvo financí učinilo ihned potřebné kroky k převedení vkladů československých státních občanů u vídeňské pošt. spořitelny do Prahy, t. 106.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na změnu ustanovení zákona ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský řád, a živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z., t. 208.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 396.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na zrušení potravní daně na čáře, t. 540.

43, 15. X. 1926; 39, III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

na volbu zapisovatelů a pořadatelů poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 57, I.

Interpelace:

o neodkladném zrušení ministerstva pro zásobování lidu, jakož i ministerstva pro sjednocení zákonů a organisaci správy, t. 68/II.

7, 16. II. 1926; 263, I.

o nesprávných nařízeních Zemské správy politické v Praze stran zavírání obchodů a živností v neděli, t. 97/XVII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 944/IX.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Emanuel Turek)

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 167; zprav. V. Košek;

nevydán 24, 27. V. 1926; 1282, II.ISP (příhlásit)