Josef Václav Najman

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAJMAN Josef V.

I B. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12 XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. Stál. - úsp. k m. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na zrušení potravní daně na čáře, t. 62.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona o soustředění a dalším vybudování živnostenské úvěrové organisace v republice Československé, t. 163.

16, 17. II. 1930; 7.

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

na zrušení zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 276.

29, 18. III. 1930; 7.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na úpravu automobilní dopravy, t. 2103.

230, 16. XII. 1932; 2.

jímž se zrušuje zákon ze dne 23. XII. 1932, č. 198 Sb. z., o dopravě motorovými vozidly, t. 2141.

239, 31. I. 1933; 5.

na novelisaci zákona ze dne 23. XII. 1932, č. 198 Sb. z., o dopravě motorovými vozidly, t. 2236.

267, 28. IV. 1933; 44.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-118.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 67-68.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 29-30.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 664 (doplňkový protokol ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, č. 116 Sb. z.)

79, 17. XI. 1930; 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 46.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 53.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 24.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 28.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 51.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 34.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 17.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví též o výtržnostech v Praze, spojených s provedením universitního zákona z r. 1920 (vydání insignií).

349, 28. XI. 1934; 66.

Interpelace:

ohledně exekučního vymáhání daní berním úřadem v Duchcově,

t. 2669/VI. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XVII. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Hluboké n. Vlt. (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488 event. 491 tr. z.)

138, 8. VII. 1931; 5.

okr. s. v Hradci Král. (přestupky podle §§ 1, 2 a 3 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

356, 13. XII. 193; 38.

zpr. t. 2978; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 33.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2982; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 33-34.

Volán k pořádku:

178, 22. IV. 1932; 39.

274, 24. V. 1933; 31.ISP (příhlásit)