Václav Myslivec

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MYSLIVEC Václav

I A. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. br. - soc.-pol. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 149 (prozatímní obchod. úmluva mezi RČS a Španělskem ze dne 29. VII. 1925).

16, 17. III. 1926; 1009, 1013, I.

zahr. výb. zpr. t. 151 (obchodní smlouva mezi RČS a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925)

17, 24. III. 1926; 1067, II.

br. výb. zpr. t. 752 (zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním)

66, 22. III. 1927; 189, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 448, IV.

br. výb. zpr. t. 890 (zákon, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. X. 1927)

66, 22. III. 1927; 207, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 454, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1161 (obchodní úmluva sjednaná mezi Československou republikou a republikou Tureckou dne 31. V. 1927)

99, 12. VII. 1927; 2528, IV.

br. výb. zpr. t. 1452 (zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. III. 1920, č. 194 Sb. z., o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 288 Sb. z., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

129, 8. II. 1928; 44, V.

doslov 131, 10. II. 1928; 36, V.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení ministra zahraničí dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

10, 19. II. 1926; 436, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 615, III.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 35, VII.

o osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955); mluví o politických důsledcích voleb do zemských zastupitelstev.

179, 19. XII. 1928; 27, VII.ISP (příhlásit)