Václav Myslivec

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MYSLIVEC Václav

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

v příčině vojenských pensistů včetně pozůstalých a úpravy jich pensijních požitků, t. 771.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

v příčině vojenských pensistů, včetně jich pozůstalých.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a v Podkarp. Rusi, t. 3813.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zvýšení zaopatřov. požitků vojensk. gážistů v. v. atd (t. 815), vztahující se k § 1 a 3.

33, 15. XII. 1920; 1337. II.

na vrácení zpr. t. 3204 (pohřbívání ohněm, návrh sen. dr. Krejčího) výb. zdravot.

102, 2. XII. 1921; 1342. IV.

aby sněmovna upustila od volby nového vyšetřovacího výboru podle návrhů dr. Šmerala, Kreibicha a dr. Czecha, poněvadž vyšetřovací výbor v poslanecké sněmovně již existuje.

247, 6. III. 1924; 75. IX.

Resoluce:

k osnově zákona o mírové smlouvě o změně hranic, podepsané v Sčvres (zpr. t. 1324), týkající se zmírnění mírových podmínek král. Bulharů.

49, 28. I. 1921; 2010. II.

k osnově zákona o organisaci kanceláře posl. sněmovny a senátu (zpr. t. 3348) na změnu v resoluci I.

120, 13. I. 1922; 2089. IV.

k osnově zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471), týkající se úpravy povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

Řeč v rozpravě:

o schválení smlouvy mezi R. Č. a rep. Rakouskou o stát. občanství a ochraně menšin (zpr. t. 286).

11, 8. VII. 1920; 596. I.

o témž předmětu.

11, 8. VII. 1920; 603. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 643. II.

o zvýšení zaopatřov. požitků vojenským gážistům v. v. atd. (zpr. t. 1025).

33, 15. XII. 1920; 1337. II.

o ratifikaci mírových smluv t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1969. II.

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2687. II.

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2716. II.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

89, 21. X. 1921; 188. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 615. IV.

o pohřbívání ohněm (zpr. t. 3204 o návrhu sen. dr. Krejčího).

102, 2. XII. 1921; 1341. IV.

o zákonu o ražbě československých dukátů (zpr. t. 3968).

186, 9. II. 1923; 2141. VI.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 125. VII.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 169. VIII.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 102. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 475. X.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1506. X.

Interpelace:

o úpravě požitků vojenských staropensistů,

t. 3201/XII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

Dotazy:

na předsedu sněmovny stran blahopřání presid. franc. republiky Deschanelovi k záchraně z vážné nehody.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

jak členové důstojnického sboru čsl. armády znemožňují platné právo a zákony.

42, 14. I. 1921; 1651. II.

o zneužívání úředních místností k protináboženským agitacím.

43, 18. I. 1921; 1719. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o náhradě pozůstalým po padlém legionáři.

104, 6. XII. 1921; 1391. IV.

v pensijní záležitosti plukovníka Václava Mladějovského

147, 16. VI. 1922; 979. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Ružomberku (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 30. září 1923 v Ružomberku konané)

252, 1. IV. 1924; 232. IX.

zpr. t. 4724; zprav. dr. Černý;

nevydán 315, 16. XII. 1924; 925. X.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Kaderka)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4854; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 314, 15. XII. 1924; 910, 911. X.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem obsahem článku "K aféře Františkánů", uveřejněného v časopise "Čech" dne 29. V. 1925)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5403; zprav. J. Valášek;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1606. XI.

Volán k pořádku:

64, 15. III. 1921; 2717. II.

234, 29. XI. 1923; 975. VIII.

336, 21. III. 1925; 1489. X.ISP (příhlásit)