Václav Myslivec

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MYSLIVEC Václav

IA voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. Stál. (náhr.) - zahr. - zdrav. - živn.-obch.

Zemřel 29. V. 1934.

329, 5. VI. 1934; 4.

Po něm nastoupil Čížek Augustin.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1582 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Nizozemím z 20. I. 1923, sjednaná dne 1. XII. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou z 5. XII. 1931, č. 188 Sb. z. a n.)

184, 12. V. 1932; 19, doslov 24.

zahr. výb. zpr. t. 2077 (III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Čsl. a Švýcarskem z 16. II. 1927, sjednaný dne 27. X. 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou z 11. XI. 1932, č. 168 Sb. z. a n.)

238, 17. I. 1933; 10.

zahr. výb. zpr. t. 2173 (dohoda mezi republikou Čsl. a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. XII. 1932, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou z 22. XII. 1932, č. 203 Sb. z. a n.)

260, 27. III. 1933; 4.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 58.

Interpelace:

naléhavá, o poškozování členů stavebního družstva "Spořilov" v Praze spořitelnami: Městskou pražskou a městskou Vinohradskou,

t. 682. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 756. 83, 21. XI. 1930; 90.ISP (příhlásit)