JUDr. Ludevít Labaj

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LABAJ Ludevít, dr.

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17, XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zahr.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy 27. II. 1929.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

Zproštěn úřadu ministra 8. X. 1929.

Návrhy:

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě 11 a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

aby o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády se zahájila rozprava sloučeně s rozpravou o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1839 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

172, 6. XI. 1928; 7, doslov 34, VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 101, IV.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 18, VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Ružomberku (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení býv. uh. ministerstva vnitra č. 766/98 B. M., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 26. XI. 1925 v Ružomberku).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 411; zprav. J. Tůma;

nevydán 63, 15. III. 1927; 46-7, IV.

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin podle § 14, č. 3, a dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný na schůzi. dne 8. XI. 1925 v Jelšavě).

21, 18. V. 1926; 1224, II.

žádost odvolána 95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

okres. s. v Ružomberku (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

120, 17. I. 1928; 12, V.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 35, I.ISP (příhlásit)