JUDr. Ludevít Labaj

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LABAJ Ludevít, dr.

XIX. voleb kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - soc. pol. - stát. zříz. a ústav. práv.

Návrhy:

na změnu ústavní listiny R. Č. ze dne 29. února 1920, kterým se uzákoňuje samospráva Slovenska, t. 4303.

130, 28. III. 1922; 7. V.

obnoven č. 3757; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1 a 2.

202, 19. IV. 1923; 155, 156, 160. VII.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1 a 10.

257, 7. IV. 1924; 319, 321. IX.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. XX. (zpr. t. 4300), týkající se podpory státních podniků na Slovensku, aby se zamezilo vystěhovalectví.

236, 30. XI. 1923; 1159. VIII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1099 (im. M. Tomika).

40, 11. I. 1921; 1581. II.

im. výb. zpr. t. 1849 (im. A. Hlinky).

67, 19. V. 1921; 60. III.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 669. II.

o vlastní naléh. interp. (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1358. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 963. IV.

o změně zákona, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (zpr. t. 1642).

101, 29. XI. 1921; 1323. IV.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 141. VII.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 362. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1552. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1176. XI.

Věcná poznámka:

v níž vysvětluje případ vysokého honoráře, který požádal jako advokát, v záležitosti, kterou uvedl ve své řeči posl. I. Hrušovský u příležitosti kritiky činnosti slovenských ľudových poslanců.

162, 27. X. 1922; 321. VI.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti námestovské vraždy,

t. 630. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

zodpověděna prohlášením ministra nár. obrany Ot. Husáka.

33, 15. XII. 1920; 1356. II.

naléhavá, o stranickém postupu trnavského okres. náčelníka a tamějšího četnictva na ľudovém shromáždění v Trnavě,

t. 4835. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

odpov. t. 4974/XI. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

naléhavá, o nesprávném provádění parcelace na Prónayovském majetku v Madočanech,

t. 5190. 349, 23. VI. 1925; 327. XI.

naléhavá, o zlomyslném ničení státních naftových dolů v Gbelech a nesprávném propuštění tam zaměstnaného slovenského úřednictva a dělnictva se strany tam zaměstnaného českého úřednictva a ministerstva veřejných prací,

t. 5279. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

ohledně vyhlašování zákonů a nařízení v slovenské řeči,

t. 228. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 503. 14, 26. X. 1920; 29. II.

v záležitosti nesprávného manipulování při hlavním lesním ředitelství v Žarnovicích,

t. 2573. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3065. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

pro nespravedlivé provádění pozemkové reformy v Madočanech,

t. 4952/XV. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

odpov. t. 5051/II. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

Dotazy:

v záležitosti přehmatů četnické stráže v Rybárpoli u Ružomberku.

18, 9. XI. 1920; 203. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin pobuřování)

70, 30. VI. 1921; 276. III.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 308 Sb. z. a n., jehož se dopustil dne 12. září 1924 na soc.-dem. schůzi v Ružomberku)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5123; zprav. dr. Kubiš;

355, 9. VII. 1925; 469. XI.

nevydán 356, 9. VII. 1925; 481. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II., č. 2 a § 9, č. 4 zák. čl. XI-1 z r. 1914, jíž se dopustil ve zmateční stížnosti R. Čavojského proti soudní tabuli v Bratislavě a Nejvyššímu soudu v Brně).

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5264; zprav. J. Mach;

nevydán 362, 18. IX. 1925; 595. XI.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, spáchaný řečí na veřejném shromáždění v Spišské Bělé 14. června 1925)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5368; zprav. J. Rouček;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1533. XI.

Volán k pořádku:

142, 30. V. 1922; 593. V.ISP (příhlásit)