JUDr. Ludevít Labaj

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LABAJ Ludevít, dr.

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - zdrav. a zeměd.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o zestátnění dělnictva, zaměstnaného na státních báňských a hutnických podnicích v Československé republice, t. 503.

60, 11. VI. 1930; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 33.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543),

161, 18. XII. 1931; 17.

Interpelace:

naléhavá, o nesprávném zadávání slovenského uhlí se strany ministerstva železnic,

t. 1626. 186, 19. V. 1932; 64.

odpov. t. 1708. 187, 20. V. 1932; 4.

v záležitosti otevření event. provozu kamenolomu v Turíku,

t. 532/IX. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 659/XX. 72, 21. X. 1930; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Ružomberku (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 189; zprav. dr Kalaš; vydán:

81, 19. XI. 1930; 52-3.

kraj. s. v Nitře (zločin podle § 10, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 4, odst. I a III zákona č. 309/21 Sb. z.)

315, 15. II. 1934; 6.ISP (příhlásit)