Franz Kaufmann

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAUFMANN Franz

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. im. - kult. - rozp. - ústav.-práv. a vyšetř.

Návrhy:

doplň. návrh k osnově zákona o dávce ze šumivého vína (t. 782) k § 3.

59, 16. XII. 1926; 1517, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695) k § 2

153, 12. VII. 1928; 15, VI.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o dávce ze šumivého vína (t. 782), stran osvobození lihuprostých nápojů od daní a podání zákona na potírání alkoholismu.

50, 16. XII. 1926; 1517, III.

k osnově zákona o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695), stran odevzdání Rudolfina po vystavění nové sněmovní budovy původnímu účelu.

153, 12. VII. 1928; 15, VI.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1715, II.

o změně zákona o dani z uhlí (t. 496).

39, 24. VI. 1926; 2526, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

51, 23. XI. 1926; 570, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1505, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1017, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 10, V.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 1348).

116, 13. XII. 1927; 13, V.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 11, VI.

o zákonu o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695).

153, 12. VII. 1928; 12, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 78, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 40, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105), v níž jménem klubu německých soc. dem. poslanců prohlašuje stanovisko dr Feierfeila k obecním volbám v Teplicích za nenáležité.

197, 3. V. 1929; 25, VIII.

Interpelace:

o jmenování definitivními učiteli občanských škol oněch prozatímních učitelů těchto škol, kteří kdysi podle výnosu zemské vlády v Čechách (1913) přestoupili jako učitelé na občanské školy a zřekli se svých definitivních služebních let, ztrávených na obecné škole, t. 1163/II.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1481/VIII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o rozpuštění obecní správní komise v Chomutově, t. 2025/XV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2205/XXIII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti ca Josef Jugl).

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1933; zprav. V. Votruba;

vydán: 194, 25. IV. 1929; 46-7, VIII.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti tiskem ca "Gewerkschaft deutscher Metallarbeiter und verwandter Betriebe in der ČSR").

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1932; zprav. V. Votruba;

vydán: 194, 25. IV. 1929; 46, VIII.ISP (příhlásit)