Franz Kaufmann

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAUFMANN Franz

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. dáv. z maj. - techn.-doprav. a úst.-práv.

Návrh resoluční:

k t. 1890. 198, 23. VI. 1932; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790)

81, 19. XI. 1930; 30.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 11.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 52.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. XII. 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým s povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527).

159, 17. XII. 1931; 19.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (t. 1890).

198, 23. VI. 1932; 8.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví o událostech na tělocvičné slavnosti turnérů v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 45.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 3.

Interpelace:

o jednání žatecké městské policie,

t. 2818/X. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

327, 15. V. 1934; 6.

zpr. t. 2925; zprav. Fr. Ježek; nevydán

370, 5. IV. 1935; 37.ISP (příhlásit)