Franz Kaufmann

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAUFMANN Franz

VI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc. pol. a zásob.

Návrhy:

stran vojenského ubytování, t. 3730.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1518. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se § 10.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 172.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 25 a).

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k čl. XIII.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. k o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 14.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 7.

183, 18. XII. 1922; 1848. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 5. k

202, 19. IV. 1923; 157. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164-5. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 15.

245, 19. XII. 1923; 1632. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 4.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 7.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 2.

176, 5. XII. 1922; 1472. VI.

event. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 12.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

Resoluce:

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830, skup fin.), týkající se rozpuštění legionář. pluků, zvýšení náhrady obcím za ubytování vojska a změny zákona o četnictvu.

28, 1. XII. 1920; 806, 807. II.

2 resol. k témuž předmětu, týkající se zlepšení existenč. poměrů telefonních a o telegrafních dělníků a zajištění zásobování obyvatelstva masem.

31, 4. XII. 1920; 1231, 1241. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281. IV.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se podání podrobné zprávy o výdajích na mobilisaci a dosazení kontrolora hospodářských podniků min. N. O.

175, 29. XI. 1922; 1384. VI.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se vydání zákona o válečných poškozencích.

236, 30. XI. 1923; 1161. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

28, 1. XII. 1920; 760. II. (něm. 867)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.)

96, 22. XI. 1921; 812. IV. (něm. 858)

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2220. IV. (něm. 2237)

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 645. V. (něm. 695)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 402. VI. (něm. 436)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1123. VIII. (něm. 1232)

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 5014).

319, 19. XII. 1924; 1042. X. (něm. 1059)

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118) a o svátcích a památných dnech R. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1519. X. (něm. 1558)

Interpelace:

o neoprávněném střílení ostrými náboji na veřejných cestách,

t. 3785/I. 159, 24. X. 1922, 41. VI.

odpov. t. 3940/X. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o shánění německých dětí pro českou menšinovou školu v Údlicích, okrese chomůtovském a vůbec o návštěvě českých menšinových škol dětmi německé národnosti,

t. 4354/III. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 5168/XXI. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o nezákonitém postupu četníků za stávky kovodělníků,

t. 5201/X. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Ústí n. L. (obžaloba Fr. Baumheira v Kramlu č. 74 pro urážku na cti)

67, 19. V. 1921; 52. III.

žád. odvolána. 118, 10. I. 1922; 1986. IV.

okr. s. v Chomůtově (rušení úředních výkonů)

80, 3. VIII. 1921; 967. III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti tiskem proti Janu Bachheiblovi článkem "Hakenkreuz und Sowjetstern", uveřejněným v č. 8 časopisu "Volkszeitung" ze dne 9. ledna 1925)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5406; zprav. J. Aster;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1606. XI.ISP (příhlásit)