JUDr. Johann Jabloniczky

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JABLONICZKY János, dr.

XVI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I.

82, 10. V. 1927; 1420, IV.

podle § 54, odst. II. jedn. ř., aby osnova zákona o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208) byla vrácena zeměd. výb. s určitými pokyny.

202, 7. VI. 1929; 42, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1195, IV.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 32, VII.

Interpelace:

o výnosu č. 47.004 ze dne 29. X. 1925, který porušuje práva německých a maďarských menšin, t. 144/I.

14, 12. III. 1926; 825, I.

o bývalých uherských četnících ve výslužbě, t. 181/XV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 725/XVI.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

že německo-maďarské obyvatelstvo na Slovensku jest poškozováno v otázce divadel, t. 249/XV.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 773/V.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o nespravedlivém parcelování půdy v obci Dýmeš (župa nitranská), t. 575/IX.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 928/IX.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o stavbě spojovací dráhy Handlová-Horná Štubňa, t. 663/VII.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 808/XII.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o protizákonných změnách maďarských a německých názvů místních na Slovensku, t. 840/XIII.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/VII.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

že exekutor státního berního úřadu v Bratislavě zneužil úřední moci, t. 946/I.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1217/IV.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o úpravě pensijních poměrů státních dělníků na odpočinku v Rahově a Buštině, t. 1205/XII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1494/XII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o akci protirothermereovské, t. 1337/XII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1587/XI.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o nedbalé likvidaci 20 % příplatku k odpočivnému, t. 1956/VI.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2205/XIV.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o vystěhování stran z domů, které zakoupilo poštovní ředitelství, generální finanční ředitelství a ministerstvo obchodu v Bratislavě.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

že bylo odepřeno nostrifikovati maturitní vysvědčení bratislavského obyvatele Kolomana Brogyáni.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

o odpolitisování slovenské správy.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

aby bezdůvodně podezřívaná profesorka Markéta Somlyayová byla opět ihned dosazena na své místo.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o pensijních platech dr Theodora Burgicse.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

co se stane s bratislavským osobním nádražím.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti dr Lelleyovi).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 172; zprav. F. Ostrý;

nevydán 23, 26. V. 1926; 1264-5, II.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1868; zprav. dr Ravasz;

nevydán 188, 7. III. 1929; 35, VII.ISP (příhlásit)