JUDr. Johann Jabloniczky

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JABLONICZKY Johann, dr.

XVI. voleb. kraj

MNL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Návrhy:

6 doplňov. návrhů k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) kapit. XIII. a XXIII. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1165-7, 1169, 1171, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 271. I.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1887. II. (něm. 1932)

o státním rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 519. IV. (něm. 553)

o státním rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 564. VI. (něm. 636)

Interpelace:

naléhavá, že župan nařídil městu Bratislavě řeč slovenskou užívati jako řeč o úřední,

t. 2608. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

o vybírání poplatků za dobytčí pasy v župě komárenské,

t. 2662. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3182/XIII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zamýšleném zřízení dělostřelecké střelnice u Malacek,

t. 2880. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/XVII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o postupu při přehlídce licencí k prodeji a výrobě lihovin na Slovensku,

t. 3148. 90, 26. X. 1921; 242. IV.

v otázce umístění projektovaného justičního paláce v Bratislavě,

t. 3795/IV. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3940/XI. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o převzetí státních zaměstnanců propuštěných v r. 1919,

t. 3853/I. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4410/XV. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o protizákonném způsobu psaní jmen matrikáři,

t. 4076/II. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4249/XIII. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o jazyku ve výpisech z matriky,

t. 4076/111. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4395/II. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

že finanční ředitelství báňsko-bystřické nuceně vymáhá dávku z majetku,

t. 4256/XVII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4500/VIII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o odmítavém stanovisku županského úřadu v Nagyszőlősi (Vel. Sevljuš), projeveném vůči zástupcům maďarských politických stran,

t. 4274/XXI. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4593/XII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o protizákonném odstrkování maďarského jazyka v Želiezovce,

t. 4497/I. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o mylném výkladu zákona o protizákonném nařízení okresního náčelníka v Levicích, kterými křivdí právu volného používání jazyka menšin,

t. 4515/I. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

odpov. t. 4938/III. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o svévolném zvýšení vyměřené dávky z majetku a z přírůstku na majetku finančním ředitelstvím v Zlatých Moravcích,

t. 4515 II. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

odpov. t. 4746/II. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o protizákonném ubytování vojska v obcích Biskupice, Muckendorf a Fragendorf,

t. 4952/II. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5168/XV. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o státní příslušnosti učitelek, působících na školách levických Milosrdných sester, a o povolení jejich další činnosti,

t. 5055/V. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

odpov. t. 5209/XVI. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

že se družstvo pachtýřů pozemků v Gutě dopouští zneužití moci,

t. 5055/VI. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

aby byly napraveny následky protizákonného zabrání místností v Bratislavské redutě,

t. 5055/VII. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

že bylo zabráněno vydávati maďarský studentský a skautský časopis "Ifjúság",

t. 5338/XV. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

ve věci pense Theodora Grassalkovicse, býv. železničního dělníka.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o neoprávněném odejmutí cestovního pasu dr. Eduardu Gyapaymu, advokátu v Levicích.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o zastavení pense Andreje Keczkéméthyho, státního učitele zahradnictví na odpočinku v Szade.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o pensi Rudolfa Szirányiho, železničáře v. v., bydlícího v Bratislavě.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

Žádost ve věcech imunity:

advokát. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu řízení (provinění kvalifikované podle § 3 zák. čl. XXVIII:1887, jehož se dopustil jako právní zástupce v rekursní věci Mikuláše Morta)

209, 11. V. 1923; 322. VII.

zpr. t. 4490; zprav. dr. Mazanec;

vydán: 255, 3. IV. 1924; 270. IX.

advokát. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu řízení (provinění kvalifikované podle § 3 zák. čl. XXVIII:1887, jehož se dopustil jako právní zástupce ve věci rekursní Margarity Raddové)

209, 11. V. 1923; 322. VII.

zpr. t. 4680; zprav. J. Konečný;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

advokát. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinár. stíhání (používání razítka advokátního s nesprávným pojmenováním sídla kanceláře v městě "Pozsony" na místo "Bratislava)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4681; zprav. J. Konečný;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, bod 2, § 9 b. 6, zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil urážlivými výroky v rekursech ve věci vyzvědačky Louisy Esterhazové)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4853; zprav. J. Rouček;

nevydán 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

sedrie v Komárně (přečin podle § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí dne 28. září 1924, uveřejněnou v časopise "Hiradó" ze dne 3. října 1924)

310, 4. XII. 1924; 817. X.

zpr. t. 5074; zprav. J. Konečný;

nevydán 350, 25. VI. 1925; 346. XI.

Volán k pořádku:

48, 27. I. 1921; 1891. II.

93, 18. XI. 1921; 522. IV.

162, 27. X. 1922; 315. VI.ISP (příhlásit)