JUDr. Johann Jabloniczky

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JABLONICZKY Johann, dr.

XVI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. - inic. - rozp. a zahr.

Návrh pozměňovací:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 74.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 74.

o zákonu o státním vězení (t. 1138).

128, 18. VI. 1931; 21.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 80.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 39.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 52.

zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

284, 20. VI. 1933; 4.

Interpelace:

že okresní hejtman v Šale n. Váhom přestoupil svou úřední pravomoc,

t. 557/V. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 659/XV. 72, 21. X. 1930; 7.

pro častější neodůvodněné zabavování periodického časopisu "Sajó Vidék", vycházejícího v Rožnavě,

t. 1108/I. 123, 21. V. 1931; 34.

že bratislavský školní referát zakázal maďarské školní mládeži učastniti se podniků spolku "Toldy kör",

t. 1108/VI. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1978/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

o neudržitelných poměrech na bratislavském maďarském ústavu pro vzdělání učitelů,

t. 1394/VII. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1700/XV. 179, 28. IV. 1932; 4.

o soustavném, nezákonném zabavování slovenského úředního týdeníku krajinské křesťansko-sociální strany "Vôľa Ľudu",

t. 1394/VIII. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1645/XVI. 173, 30. III. 1932; 6.

o nápadném vzrůstu sebevražd vojínů v československém vojsku,

t. 1646/XV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1922/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

o změně výplatního dne odpočivných platů,

t. 2132/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2281/II. 282, 8. VI. 1933; 46.

o zákazu konati některé schůze,

t. 2669/VIII. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 96, č. 2 zák. čl. LIV z r. 1912 a podle čl. VII zákona č. 8 z r. 1863)

302, 30. XI. 1933; 5.

zpr. t. 2664; zprav. dr Markovič; vydán:

367, 29. III. 1935; 35.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2909; zprav. dr Markovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 36-37.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 23.

zpr. t. 2914; zprav. dr Markovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 37.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2944; zprav. Jan Tůma; vydán:

372, 11. IV. 1935; 52.ISP (příhlásit)