Josef Chalupník

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPNÍK Josef

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. im. - in. a živn.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

aby z vládních prostředků poskytnuta byla obcím a osobám postiženým povodňovou pohromou v župě ostravské nutná podpora, t. 458.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

na převzetí místní dráhy soukromé Frýdlant-Bíla do státní správy, t. 1300.

110, 30. XI. 1927; 108, V.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice, t. 1405.

120, 17. I. 1928; 11, V.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelstvu obce Zašové v okresu valašsko-meziříčském, postiženému živelní katastrofou, přivoděnou průtrží mračen, t. 2281.

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelstvu obcí Starých Hamer a Ostravice okresu frýdeckého a místeckého, postižených živelní katastrofou přivoděnou průtrží mračen, t. 2390.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

13 pozměň., 3 doplň. a 2 event. návrhy k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 1-3, 12-16, 25, 27, 30-32, 38, 49, 50, 54.

89, 24. VI. 1927; 1815-18, IV.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110) k §§ 1, 3, 4.

97, 8. VII. 1927; 2449-50, IV.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 124 (úmluva o pohraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925)

12, 4. III. 1925; 562, 568, I.

Řeč v rozpravě:

o návrhu F. Petrovického, Sedláčka a spol. (t. 324) na vydání zákona, jímž se mění § 1 zákona ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z. (živnostenský řád) a § 1 zákona ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z. (živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi) (t. 448),

48, 18. XI. 1926; 322, III.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zák. o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189), v níž polemisuje v výroky A. Zápotockého o stávce ve Vratimově.

206, 14. VI. 1929; 15, VIII.

Interpelace:

naléhavá, že 8 dělníků stávkové hlídky ve Vratimově bylo zatčeno a ponecháno ve vyšetřovací vazbě.

205, 13. VI. 1929; 3, VIII.

o předpisování a vybírání kostelních přirážek, předpisovaných kostelními výbory jednotlivých obcí jinověrcům a bezvěrcům, t. 215/XVIII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 808/IV.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o výzvě společného výboru surováren a rafínerií cukru v Československé republice k boykotování osob i firem, které by jakýmkoliv způsobem podporovaly zřizování nových cukrovarů, t. 1299/VI.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1494/I.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

Dotazy:

o stavbě státní průmyslové školy ve Vítkovicích.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)