Josef Chalupník

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPNÍK Josef

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - kult. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zahran. - zásob. a živnost.

Návrhy:

na změnu §§ 77 a 82 živnost. řádu, nov. z r. 1885, t. 688.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na zařadění obnosu 5 mil. kor. do stát. rozpočtu pro rok 1921 na stavbu stát. prům. školy ve Vítkovicích na Moravě, t. 696.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na poskytnutí podpory živelní katastrofou postiženým v obci Petřvaldě, Porembě a Radvanicích na Těšínsku, t. 2442.

70, 30. VI. 1921; 317. III.

na zřízení elektrotechnické školy mistrovské při státní průmyslové škole ve Vítkovicích, t. 3234.

105, 7. XII. 1921; 1465. IV.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 3223 (zcizení několika pozemků města Frýdku, usn. sen.)

105, 7. XII. 1921; 1445. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3408 (přechodná ustanovení k zákonu náhradovému, pokud jde o parcely ze zabraného majetku pozemkového).

129, 27. I. 1922; 2738. IV.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 105. V.

Interpelace:

o vydávání a potvrzování dělnických průkazů na levnější jízdu po dráze,

t. 1486. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mor. Ostravě (urážka na cti ca Ferd. Nádvorník)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3841; zprav. J. Koudelka;

vydán: 167, 14. XI. 1922; 432. VI.ISP (příhlásit)