Josef Chalupník

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPNÍK Josef

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. im. - inic. - techn. doprav. - živn.-obch.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-22.

Zvolen zapisovatelem poslanecké sněmovny při volbě definitivní.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrhy iniciativní:

na regulaci řeky Odry u Vyškovic na Moravě, t. 68.

9, 16. I. 1930; 8.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice, t. 141.

13, 3. II. 1930; 5.

na převzetí místní soukromé dráhy Frýdlant-Bílá do státní správy, t. 158.

13, 3. II. 1930; 5.

na vydání zákona o opatření úvěru samosprávným korporacím k úhradě nákladů, spojených s převzetím lesní půdy, přidělené jim na základě zákona ze dne 30. ledna 1920 a zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z., t. 472.

57, 3. VI. 1930; 5.

na převzetí soukromé dráhy Ostravsko-Frýdlantské do státní správy, t. 956.

106, 19. II. 1931; 6.

na výstavbu druhé koleje dráhy Ostravsko-Frýdlantské, t. 958.

106, 19. II. 1931; 6.

na vydání zákona o povinné péči o školní mládež, t. 1058.

116, 23. IV. 1931; 12.

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu obce Zděchova, Lužné, Leskovce, Johanové a Ústí v okrese vsetínském na Moravě, postiženému těžkou živelní pohromou, t. 1265.

130, 23. VI. 1931; 4.

na úpravu vyučování na obecných a měšťanských školách, t. 2375.

299, 9. XI. 1933; 4.

na zřízení kolonisačních komisí, t. 2425.

309, 14. XII. 1933; 3.

na vydání zákona, jímž se zřizuje "Úvěrní ústav ku podpoře podnikání", t. 2775.

353, 5. XII. 1934; 3.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 1582 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z.)

184, 12. V. 1932; 18, doslov 23.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2495 (dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. června 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaná dne 2. prosince 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 255 Sb. z.)

322, 15. III. 1934; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2539 (zákon, kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou)

325, 3. V. 1934; 6, doslov 11.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2693 (zákon o báňské inspekci)

339, 2. VII. 1934; 20, 26.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2783 (dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, sjednaný v Praze dne 22. května 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. května 1934, č. 98 Sb. z.)

360, 5. III. 1935; 10, 18.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2782 (dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií ze dne 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 13. července 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1934. č. 156 Sb. z.)

364, 21. III. 1935; 6, 10.

Interpelace:

o komerčních zařízeních a výstavbě administrativní budovy ve stanici Přívoz-Moravská Ostrava,

t. 893/XIII. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1319/IV. 142, 14. X. 1931; 11.

o služebních poměrech železničních zaměstnanců ve stanici Přívoz-Moravská Ostrava,

t. 893/XIV. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1184/XV. 124, 2. VI. 1931; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Frenštátě p. Radh. (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z.)

184, 12. V. 1932; 4.

zpr. t. 1911; zprav. F. Richter; vydán

226, 13. XII. 1932; 17.



ISP (příhlásit)