Theodor Hackenberg

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HACKENBERG Theodor

XII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - inkompatib. (náhr.) kult. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. a zeměd.

Návrhy:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy na severní Moravě, t. 484.

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

44 pozměňov., 4 doplňov. a 1 event. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 2-6, 10-12, 14, 17, 19-22, ke skup. II. §§ 4, 5 a 9, k čl. IX-XII a XVII.

55, 27. XI. 1926; 1093-1104, III.

doplňov. návrh k návrhu na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 789) k § 5.

59, 16. XII. 1926; 1530, III.

10 pozměňov., 5 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1102)

93, 1. VII. 1927; 2256-2261, IV.

1 pozměňov. a 4 event. návrhy k osnově zákona, kterým se mění hlava II, odst. 1, zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické o správy (t. 1644) k § 1.

150, 28. VI. 1928; 56-7, VI.

9 pozměňov. a doplňov. návrhů o k osnově zákona o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 25-9, VII.

aby se přes osnovu zákona, kterým se mění zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 53 o Sb. z., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost (t. 756) přešlo k pořadu.

57, 10. XII. 1926; 1319, III.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby o se ministr zahraničí dostavil do nejbližší schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o stavu zahraniční politiky.

70, 29. III. 1927; 388, IV.

aby se přes osnovu zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

na vrácení osnovy zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) výb. ústav.-práv.

92, 30. VI. 1927; 20, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o udělení stát. občanství některým osobám (t. 514), stran předložení osnovy upravující jednotně a podle nových zásad domovské a státoobčanské právo pro celé území.

41, 25. VI. 1926; 2612, II.

69 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 3-7, 10-14, 17-22, ke skup. II., §§ 1, 4, 5 a 9 a ke skup. IV.

55, 27. XI. 1926; 1104-7, 1111-22, III.

3 resol. a 1 event. resol. k osnově zákona, kterým se mění hlava II., odst. 1 zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) stran nové úpravy finančního hospodářství samosprávných svazků, otázky překládání úřadů z Opavy do Brna a zásad při převzetí zaměstnanců svazků samosprávných.

150, 28. VI. 1928; 57, VI.

Řeč v rozpravě:

o udělení stát. občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII/1886 (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2597, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670),

50, 22. XI. 1926; 434, III.

o udělení důtky A. Pohlovi a Th. Hackenbergovi k návrhu dr Engliše.

56, 9. XII. 1926; 1251, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757)

56, 9. XII. 1926; 1254, III.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 789)

59, 16. XII. 1926; 1526, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

69, 24. III. 1927; 299, IV.

o stát. rozpočtu na r. 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 28, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 9, VII.

o zák. o státních starobních podporách (t. 2000)

185, 28. II. 1929; 41, VII.

Námitky:

proti zařadění zprávy o kongrue (t. 323) na pořad 32. schůze.

31, 12. VI. 1926; 1840, II.

Interpelace:

naléhavá, o zahájení vhodné nouzové akce pro obyvatelstvo severní Moravy a Slezska postižené povodní dne 5. V. t. r., t. 1015.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1155.

98, 12. VII. 1927; 2518, IV.

o poměrech u rýmařovského okresního soudu, t. 144/II.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 214/XVIII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zákazu slavnosti na paměť březnových padlých ve Šternberku, t. 930/XVII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1212/XXVII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o zabavení časopisu "Sozialdemokrat",

t. 1407/I. 125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1494/XV.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o stávce u firmy Regenhart a Reimann ve Frývaldově a o postupu četnictva proti stávkujícím, t. 1471/VI.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1587/XII.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o nesnesitelných stavebních poměrech německého gymnasia v Praze-II., t. 1548/I.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1689/XVI.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o opětovném zabavení časopisu "Sozialdemokrat" ze dne 18. a 28. X. a 6. XI. 1928, t. 1890/XVI.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2178/II.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

aby byly co nejrychleji zahájeny a provedeny přístavby školní budovy v Praze-II., Štěpánská ulice, jichž jest třeba k bezvadnému umístění Jindřišského reál. gymnasia, t. 2313/XVIII.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

dr Engliše, aby proti Th. Hackenbergovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro výroky učiněné v 50. schůzi posl. sněmovny 22. XI. 1926.

55, 27. XI. 1926; 1197, III.

zprav. dr Daněk;

důtka udělena 56, 9. XII. 1926; 1249-52, III.ISP (příhlásit)