Theodor Hackenberg

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HACKENBERG Theodor

XII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - úsp. kom. - úst.-práv. - zahr. - zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na změnu předpisů o užívání zbraně četnictvem, t. 1568.

163, 21. I. 1932; 9.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny, t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 294. 33, 21. III. 1930; 14.

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933; 26.

Návrhy resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.ISP (příhlásit)