Theodor Hackenberg

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HACKENBERG Theodor

XII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - práv. - rozp. - soc. pol. - Stál. - úsp. kom. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. - zásob. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470. I.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 4.

78, 1. VIII. 1921; 882. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 189.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a změně některých jeho ustanovení (zpr. t. 3253), týkající se § 1.

108, 15. XII. 1921; 1533. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 12.

115, 20. XII. 1921; 1872. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 7.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1551. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 5.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1673. VI.

pozměňov. a event. návrh k osnově zák. o změně zák. o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927) k čl. II.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod vál. poškozenců (zpr. t. 4205) k §§ 1 a 2.

217, 28. VI. 1923; 550. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 4202) k § 7.

217, 28. VI. 1923; 560. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382) k čl. II,

246, 20. XII. 1923; 1749. VIII.

2 pozměňov. a 1 event. doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 9, 12 a 31.

257, 7. IV. 1924; 320-322. IX.

4 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o změně příslušnosti trestních soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569) k §§ 4, 7, 8, 26 a 30.

263, 15. IV. 1924; 606, 608. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 14.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119) k § 1.

336, 21. III. 1925; 1527. X.

doplňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti zákona o nemocen. pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k § 9 b).

117, 21. XII. 1921; 1949. IV.

doplňov. návrh k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XX.

173, 24. XI. 1922; 1030. VI.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se německých úředníků a manipulačních poplatků.

9, 18. VI. 1920; 390. I.

3 resol. k osnově fin. zák. pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení milice, přehlédnutí zákona o sestátnění policie a sloučení minist. obchodu s úřadem pro zahraniční obchod.

28, 1. XII. 1920; 806, 807, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se zlepšení poštovní dopravy.

31, 4. XII. 1920; 1230. II.

k osnově zákona o úpravě finanč. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se záloh na obecní přirážky.

82, 4. VIII. 1921; 1041. III.

k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII, oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284. IV.

k osnově zákona o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se podúředníků tabákové režie.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

k osnově zákona o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445), týkající se zřízení komise pečující o správné užívání půjček.

131, 29. III. 1922; 52. V.

k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446), týkající se berních sazeb.

133, 31. III. 1922; 161. V.

k osnově zákona, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767), týkající se vykonávání volebního práva v obcích vojíny.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1596. V.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 4202), týkající se provedení voleb do nemocenských pokladen.

217, 28. VI. 1923; 561. VII.

k osnově zákona o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se zasílání čtvrtletní zprávy nejvyššího účet. kontrol. úřadu členům rozpočt. výb.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

k osnově téhož zákona, týkající se zrušení "Prügelpatentu" a vybudování daňové reformy.

236, 30. XI. 1923; 1150, 1153. VIII.

k osnově zákona o výši cukerní daně (zpr. t. 4366), týkající se podání přehledu ministerstvem financí o výsledcích žní a o vývozu cukru.

243, 14. XII. 1923; 1553. VIII.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113).

7, 15. VI. 1920; 339. I. (něm. 345)

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 651. I. (něm. 698)

o naléh. interp. L. Surányiho (t. 607) o porušení práva asylu v R. Č.

33, 15, XII. 1920; 1349. II. (něm. 1386)

o změně § 7 uvozov. zák. k obchodnímu zák. ze dne 17. XII. 1862 (zpr. t. 1985).

69, 24. VI. 1921; 195. III. (něm. 246)

o přechodné úpravě finanč. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784).

82, 4. VIII. 1921; 1037. III. (něm. 1047).

o prodloužení působnosti zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a o změně některých ustanovení tohoto zákona (zpr. t. 3253).

108, 15. XII. 1921; 1533. IV. (něm. 1546)

o změně některých ustanovení zákona o dani z lihu (zpr. t. 3354).

120, 13. I. 1922; 2070. IV. (něm. 2101)

o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny (zpr. t. 3391).

127, 26. I. 1922; 2617. IV. (něm. 2653)

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 28. V. (něm. 58)

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1585. V. (něm. 1673)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 497. VI. (něm. 538)

o upravení požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1678. VI. (něm. 1762).

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1925. VI. (něm. 2055)

o zákonu o telegrafech (zpr. t. 4035).

197, 9. III. 1923; 2481. VI. (něm. 2497)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 4202).

217, 28. VI. 1923; 555. VII. (něm. 608)

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1730. VIII. (něm. 1781)

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 156. IX. (něm. 176)

o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4678).

274, 17. VI. 1924; 966. IX. (něm. 989)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1325. IX. (něm. 1355)

o připojení vojenské nemoc. v Praze II. ku Všeobecné nemocnici. a zřízení Masarykovy vojenské nemocnice v Praze (zpr. t. 5057).

324, 5. III. 1925; 1247. X. (něm. 1255)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 775. XI. (něm. 840)

Prohlášení:

učiněné jménem klubu posl. str. NSD, v němž vyslovuje se proti prodloužení projednací lhůty senátu pro t. 5038 (trestní stíhání presidenta republiky a členů vlády).

350, 25. VI. 1925; 344. XI. (něm. 351)

učiněné jménem klubu posl. str. NSD, jímž protestuje proti způsobu projednávání předlohy t. 3944 (úprava požitků veškerých stát. zaměstnanců).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1684. VI. (něm. 1770)

Interpelace:

naléhavá, že bylo omezeno vydávání chlebenek a zkrácena moučná dávka nedostatečnými dodávkami mnoha okresům,

t. 2236. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 3094. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o používání vojska k národnostnímu znásilňování a politickému utiskování ve volbách do obcí,

t. 368. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 971. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

o požadavku zřeknutí se invalidní renty jako podmínky při propůjčení stát. občanství,

t. 1178. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1995. 67, 19. V. 1921; 109. III.

ze okresní politická správa ve Šternberku nevydává cestovních pasů českoslov. státním příslušníkům německé národnosti,

t. 2905. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3430/XVII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o poměrech u lehkého dělostřeleckého pluku č. 12 v Užhorodě,

t. 3230/XIV. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

že v Olomouci byly zpět odňaty německé školní místnosti pro české školy,

t. 3887/XVII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4033/IV. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

že se na Moravě překáží domácímu soukromému vyučování,

t. 4009/XI. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4231/VIII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o zabavení časopisu" Sociální demokrat",

t. 4857/IX. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5035/VIII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

Dotazy:

o zabrání německé školní budovy v Heřmanicích, v okrese hranickém, pro českou menšinovou školu,

185, 6. II. 1923; 2106. VI.

Volán k pořádku:

181, 15. a 16. XII. 1922; 1683. VI.

289, 19. IX. 1924; 1828. IX.

367, 30. IX. 1925; 775. XI.ISP (příhlásit)