Jozef Sivák

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SIVÁK Jozef

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), kult. a stál. (náhr.).

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 9.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 5.

Zvolen místopředsedou poslanecké sněmovny za zemřelého Št. Onderčo

94, 22. IV. 1937; 12.

Vzdal se funkce zapisovatele poslanecké sněmovny

96, 27. IV. 1937; 25.

Jmenován ministrem školství a nár. osvěty vlády Slovenské krajiny 20. I. 1939.

Pověřen funkcí předsedy vlády Slovenské krajiny 9. III. 1939.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 11. III. 1939.

Zproštěn úřadu ministra 14. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zřizuje slovenská vysoká škola technická, t. 454.

47, 26. V. 1936; 5.

na udělení rychle podpory pohořelcům v obci Čereňany na Slovensku, t. 455.

47, 26. V. 1936; 5.

na udělení okamžité pomoci pohořelcům v Podhradí na Slovensku, t. 456.

47, 26. V. 1936; 5.

na zřízení přírodovědecké fakulty při universitě Komenského v Bratislavě podle zákona z 27. VI. 1919, č. 375, t. 457.

47, 26. V. 1936; 5.

na úpravu právních a hmotných poměrů okresních školních inspektorů, jakož i pomocného personálu, přiděleného školním inspektorátům, t. 496.

51, 9. VI. 1936; 3.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Temeš (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 569.

59, 27. VI. 1936; 4.

na zřízení odborného pedagogického dozoru na ústavech pro výchovu a vzdělání hluchoněmých a slepých dětí na Slovensku, t. 763.

78, 11. II. 1937; 6.

na udělení podpory obcím postiženým povodní v okr. prievidzském, jakož i na provedení technických opatření, aby se předešlo živelním pohromám, t. 854.

90, 8. IV. 1937; 3.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Podhradie (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 945.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Liešťany (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 1399.

151, 17. XI. 1938; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Dobročná (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 1400.

151, 17. XI. 1938; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Lomnice (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 140.

151, 17. XI. 1933; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Nevidzany (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 1402.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 932. 102, 8. VI. 1937; 14.

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, inž. dr Tumliřové, inž. dr Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

42, 7. V. 1936; 16.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (t. 802).

84, 4. III. 1937; 15.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 3.

Interpelace:

ve věci vybudování technické vysoké školy na Slovensku,

t. 8/IV. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci voličských seznamů,

t. 8/V. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci stranického postupu úřadu práce pro zemědělské dělníky v Nitře,

t. 8/VI. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

o škodlivých účincích koedukace na školách a ústavech,

t. 586/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XVIII. 70, 3. XII. 1936; 106.

ve věci kvalifikace pomocných zřízenců finanční stráže,

t. 799/VI. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/III. 110, 26. VI. 1937; 3.

ve věci zastavení vedlejších příjmů úředníkům,

t. 799/VII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 946/X. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci železničních průkazek,

t. 799/VIII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XII. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci stát. učitele Vojtěcha Čecha v Myslavě,

t. 853/XV. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o zařazení železničního staničního úřadu v Něm. Pravnu, okr. Prievidza na Slovensku, do skupiny C činovného,

t. 888/VIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci trafikanta Jána Michalika, který svoji trafiku přeměnil na komunistické pařeniště,

t. 924/IX. 103, 10. VI. 1937; 3.

ve věci nedostatků osobní dopravy na trati Prievidza-Bojnice-Hornia Štubna,

t. 1089/V. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci komise pro zjednodušení veřejné správy,

t. 1115/II. 115, 15. XI. 1937; 17.

ve věci nemožného umístění rhinolaryngologické kliniky stát. nemocnice v Bratislavě,

t. 1330/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky.

26, 23. I. 1936; 4.

kraj. soud v Nitře (přečin výzvy k trest. činům podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, § 278 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

76, 21. I. 1937; 27.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 2, § 5, č. 1 a § 14, odst. 2, č. 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

88, 31. III. 1937; 4.ISP (příhlásit)