Jozef Sivák

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SIVÁK Jozef

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - úsp. kom. (náhr.) vyšetř. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí podpory pro pohořelé v obcích Podhradí a Dvorníky, t. 423.

48, 15. V. 1930; 5.

na vydání zákona, kterým zřizuje se slovenská vysoká škola technická, t. 565.

67, 16. IX. 1930; 17.

na poskytnutí podpory pohořelým obce Sklenné (okres turč. sv.-martinský) na Slovensku, t. 2682.

336, 26. VI. 1934; 6.

na udělení rychlé podpory pohořelým v Bystřičanech (okres prievidzský), t. 2774.

353, 5. XII. 1934; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 85.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 3.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

199, 30. VI. 1932; 34.

o dodatkových úmluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); mluví o hospodaření min. dr Czecha v ministerstvu soc. péče a o postupu min. pošt a telegrafů dr Franke při obsazování míst na Slovensku (expedienti).

256, 15. III. 1933; 8.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 9.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 34.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 44.

Interpelace:

naléhavá, o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých nestátních zaměstnanců ve veřejné službě školské na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a pozůstalých po nich,

t. 21. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 151. 13, 3. II. 1930; 4.

naléhavá, o neoprávněném postupu censury,

t. 333. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 492. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o Československé tiskové kanceláři a její odbočce v Bratislavě,

t. 618. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 661. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, pro porušení honebního zákona krajinským úřadem v Bratislavě a pro ničení užitkové zvěřiny,

t. 1015. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1103. 119, 8. V. 1931; 4.

naléhavá, o státní měšťanské škole v Handlové,

t. 1270. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1415. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o stipendiích pro posluchače vysoké školy technické z východního Slovenska,

t. 2033. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2162. 259, 23. III. 1933; 3.

ve věci podomních slovenských oknářů a sklářů,

t. 488/VII. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 772/VIII. 86, 26. XI. 1930; 135.

ve věci vysoké školy technické na Slovensku,

t. 658/VIII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1158/I. 124, 2. VI. 1931; 6.

o zakládání a honorování slovenských lektorátů na zahraničních universitách,

t. 1318/VIII. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1612/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci státní lidové školy v Handlové,

t. 1693/I. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2012/IV. 211, 3. XI. 1932; 4.

o zemědělských a též sezónních dělnících,

t. 1797/I. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

ve věci produktivní péče o nezaměstnané a státní stravovací akci,

t. 2011/VI. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2250/VII. 271, 18. V. 1933; 14.

ve věci zabaveného obilí a jiných předmětů,

t. 2610/II. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2738/XV. 343, 25. X. 1934; 22.

pro veřejné shromáždění slovenské ľudové strany v Prievid,

t. 2712/VIII. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2749/III. 346, 7. XI. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Trenčíně (přečiny podle § 14 č. 5 a § 16, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 638; zprav. dr Markovič; nevydán

94, 12. XII. 1930; 55.

kraj. s. v Nitře (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

60, 11. VI. 1930; 5.

zpr. t. 694; zprav. F. Richter; vydán

99, 29, I. 1931; 35.

kraj. s. v Nitře (zločin podle § 10, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 4, odst. I a II zákona č. 309/21 Sb. z.)

315, 15. II. 1934; 6.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a 5 a přečin podle § 16, č. 1 (§ 10, č. 1) zákona na ochranu republiky)

320, 6. III. 1934; 6.

zpr. t. 2803; zprav. dr Daněk; nevydán

364, 21. III. 1935; 39.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 5 zákon na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2898; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20.

kraj. s. v Nitře (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 a § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2899; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20.

kraj. s. v Nitře (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2900; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20.

kraj. s. v Nitře (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 23.

zpr. t. 2808; zprav. dr Daněk; nevydán

364, 21. III. 1935; 40.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2885; zprav. dr Suchý; nevydán

367, 29. III. 1935; 31-32.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2886; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přečin podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

367, 29. III. 1935; 32.ISP (příhlásit)