Jozef Sivák

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SIVÁK Josef

XVIII. voleb. kraj

LS

Nastoupil za zemřelého Boboka Arnolda.

Osvědč. posl. vydáno 297, 11. XI. 1924; 180. X.

Volba verifikována 20. XII. 1924. 320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 299, 17. XI. 1924; 238. X.

Byl členem výb. soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 191. XI.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 694. XI.

Interpelace:

ve věci řešení divadelní otázky na Slovensku ve smyslu slovenském,

t. 4952/XIV. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

odpov. t. 5056/XIV. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o bezpříkladném teroru četnické stanice v Novákách na Slovensku,

t. 5066/II. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

pro zneužívání úřední moci okr. náčelníků jako předsedů správy Rolnických Vzájemných pokladnic,

t. 5089/V. 342, 22. V. 1925; 115. XI.ISP (příhlásit)