Ladislav Cígler

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CÍGLER Ladislav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 11. VII. 1934, č. 154 Sb. z. a n. o pracovním poměru soukromých úředníků, obchod. pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukr. zaměstnancích), t. 39.

15, 13. XII. 1945; 29.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 443

(zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu).

53, 16. V. 1946; 31.

prům. výb. zpr. t. 446

(návrh Dohody o Evropské uhelné organisaci).

53, 16. V. 1946; 35.

Interpelace:

ve věci zásobovací situace v textilním zboží,

t. 9. 7, 14. XI. 1945; 48.

odpov. t. 152. 28, 12. II. 1946; 3.

ve věci vadné organisace distribuce textiliemi a uvolnění těchto výrobků,

t. 42. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 244. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)