JUDr. Michal Zibrín

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIBRÍN Michal, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., rozp., úst.-práv., vnitř.-bezp. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 407

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek).

51, 8. V. 1946; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 408

(zákon o zvýšení tax, stanovených zákonem o ochraně známek).

51, 8. V. 1946; 5,

doslov 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 409

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků).

51, 8. V. 1946; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 429

(zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje).

52, 15. V. 1946; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání (t. 238).

37, 6. III. 1946; 24.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí; mluví též o stanovisku Demokratickej strany k založení čtvrté strany na Slovensku (Strana práce).

39, 8. III. 1946; 53.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 16.

o zákonu, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů (t. 427).

53, 16. V. 1946; 19.

Věcná poznámka:

při projednávání inic. návrhu (t. 249) na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, v níž žádá, aby osnova tato byla vzata s denního pořadu, protože nebyla dodržena dohoda, že osnova bude nejprve schválena povereníctvem ze Slovenska a předsednictvem Slovenské Národní rady než bude předložena parlamentu.

53, 16. V. 1946; 41.ISP (příhlásit)