Antonín Vlach

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VLACH Antonín

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Josefě Smejkalové.

Slib vykonal 4, 12. VI. 1948; 2.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. řem. a obch. a rozp.

Vzdal se posl. mandátu přípis m ze dne 6. XII. 1948.

20, 21. XII. 1948; 5.

Jeho nástupce Jan Novotný.ISP (příhlásit)