Václav Vach

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VACH Václav

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 61

(zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků).

11, 21. VII. 1948; 8.

oprava tisk. chyby 16.

úst.-práv. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 256

(zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl).

27, 23. III. 1949; 38.ISP (příhlásit)