PhDr. Josef Novák

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Josef, Dr.

II. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom. (náhr.) a rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na poskytnutí pomoci občanům obcí okresu vysokomýtského: Liběcina, Javorník, Javorníček, Vysoká, Podhořany a Příluka, postiženým katastrofálním krupobitím, t. 560.

57, 25. VI. 1936; 83.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178. 127, 16. XII. 1937; 52, 56.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 109

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních).

14, 15. XI. 1935; 8.

doslov 15, 4. XII. 1935; 19.

rozp. výb. zpr. t. 236

(zákon o spotřební dani z kyseliny octové).

23, 19. XII. 1935; 5, doslov 26,

rozp. výb. zpr. t. 239

(zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích).

23, 19. XII. 1935; 7, doslov 27.

rozp. výb. zpr. t. 272

(zákon o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných).

26, 23. I. 1936; 5, doslov 21.

rozp. výb. zpr. t. 542

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních).

55, 22. VI. 1936; 4.

doslov 58, 26. VI. 1936; 53, oprava tiskových chyb 55.

rozp. výb. zpr. t. 1174

(zákon o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1175

(zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1176

(zákon, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1177

(zákon o dani z limonád, minerálních a sodových vod).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1178

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 27. XI. 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1443

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové).

a zpr. t. 1444

(zákon, kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové).

158, 15. XII. 1938; 9, návrh změny textu 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

131, 23. II. 1938; 19.ISP (příhlásit)